مادران آمریکایی

مادران آمریکایی

در طول زمان فرهنگ های و رسوم های مختلفی به وجود آمده اند و خیلی از آنها هم از بین رفته اند. این موضوع نشان می دهد که انسان ها هم در طول زندگی بر روی کره زمین همواره در حال تغییر بوده اند، به طور مثال مادران هم در طول این تغییرات روش جدید تربیت فرزند را بکار گرفته اند. در این پست میخواهیم بپردازیم به مادران آمریکایی؛ آنها در طول دوران چه تغییری کرده اند و آمار چه چیزی را نشان می دهند؟

مادران آمریکایی، از ۱۰۰ سال گذشته تا به امروز

از نخستین جشنِ روزِ مادر در آمریکا که به بیش از صد سال پیش بازمی‌گردد تا به امروز، مادرانِ آمریکایی تغییراتِ زیادی کرده اند. مادرانِ امروزی تحصیلکرده تر از گذشته هستند، آنهایی که صاحبِ کودکند اکثراً جزءِ نیروی کار محسوب می شوند، و شمارِ مادرانی که تنها نان‌آور یا عمده نان‌آورِ خانه هستند بیش از گذشته شده است. در عین حال،‌ درصد مادران آمریکایی خانه دار هم در سالهای اخیر افزایش یافته است.

آمار چه چیزی را نشان می دهد؟

در اینجا شما را با چند واقعیت مهم درباره ی مادران آمریکایی آشنا می کنیم که همه از یافته های مرکز تحقیقاتی Pew می باشد:

  • شمار مادران نسل میلنیال رو به افزایش است.در سالِ ۲۰۱۵، زنانِ میلنیال (زنانِ متولدِ ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۷) ۸۲درصد نوزدان ایالات متحده را به دنیا آوردند . تعداد مادران میلنیال در سالهای اخیر رشدِ سریعی داشته است و در سالِ ۲۰۱۵ به ۱۶ میلیون تن رسیده است.هرچند اکثریتِ قریب به اتفاقِ زاد و ولدها در آمریکا اکنون از آنِ زنانِ میلنیال است، اما سنِ مادر شدنِ آنها نسبت به نسلهای قبل بالاتر است. در سالِ ۲۰۱۴، از هر ده زن ۱۸ تا ۳۳ ساله، چهار زن (۴۲%) مادر بوده اند. این در حالی است که زنانِ نسلِ X (متولدینِ ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۰) در محدوده ی سنّیِ مشابه، ۴۹درصدشان مادر بوده اند. البته تأخیر در سنِ فرزندآوری در میانِ زنان آمریکا روندی تدریجی بوده است، به طوری که متوسطِ سنِ نخستین فرزندآوریِ زنان  در سال ۱۹۷۰ بیست و یک سال بوده است، که در سالِ ۲۰۱۳ به بیست و شش سال رسیده است.
  • میزانِ فرزندآوری در مجموع کاهش یافته است،‌ اما مادران تحصیلکرده تر فرزندانِ بیشتری می آورند.

    در سال ۱۹۷۶، حدودِ ۴۰درصدِ مادرانِ ۴۰ تا ۴۴ ساله (نزدیک به سن یائسگی) دارای چهار فرزند یا بیشتر بودند، و تنها ۲۴درصد (یک چهارم) آنان دوفرزنده بودند. اما در سال ۲۰۱۴، ۴۱درصد از مادران واقع در این محدوده ی سنی دوفرزنده بودند و تنها ۱۴درصد آنان دارای چهار فرزند یا بیشتر بودند.

    باوجودِ کاهش خانواده های چهارفرزنده و افزایش خانواده های دوفرزنده، فرزندآوری و تشکیل خانواده های پرجمعیت تر در میان زنان تحصیلکرده نسبت به گذشته شایع تر شده است.

وجود خانوار های گدایی در نروژ

در سالِ ۱۹۹۴ حدودِ ۵۱درصد از زنانِ ۴۰ تا ۴۴ ساله ی لیسانسه به بالا دارای دو فرزند یا بیشتر بودند، که این میزان در سالِ ۲۰۱۴ به ۶۰درصد رسیده است. در همین حال، نزدیک به ۳۰ درصد زنان ۴۰ تا ۴۴ ساله ی لیسانسه به بالا در سال ۱۹۹۴ فاقد فرزند بودند، که این میزان در ۲۰۱۴ به ۲۲درصد کاهش یافته است. (با این حال، نباید از نظر دور داشت که در کل، زنان تحصیلکرده تر نسبت به زنان کمترتحصیل‌کرده تمایل کمتری به فرزندآوری دارند.

  • میزان فرزند آوری در مادران رو به کاهش است.یکی از علل افزایش درصد زاد و ولد در آمریکا مادرانی هستند که در خارج از آمریکا متولد شده اند. در میان زنان زاده ی آمریکا، زاد و ولد سالانه در طول چند دهه ی اخیر کاهش یافته ست. اما در میان زنان مهاجر افزایش نشان داده است، که دو عامل، یکی رشد جمعیت مهاجر و دیگری میزان نسبتاً بالای زاد و ولد در میان دسته ی اخیر، از علل آن بوده است.

این آمار در واقع نشان می دهد که جمعیت آمریکا به سرعت به سمت پیری می رود.

در ۲۰۱۴، به ازای هر ۱۰۰۰ زن زاده ی آمریکای ۱۵ تا ۴۴ ساله، ۵۸.۳ نوزاد متولد شده است، که این رقم برای زنان مهاجر ۸۴.۲ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر بوده است. با آنکه تنها ۱۴درصد زنان آمریکا در ۲۰۱۴ از مهاجران بوده اند، در حدود یک چهارم کل نوزادان آمریکایی از مادران مهاجر (متولد دیگر کشورها) متولد گشته اند.

حاملگیِ بدونِ ازدواج

در میان زنان مهاجر شیوع کمتری نسبت به زنان آمریکایی الأصل دارد. در سالِ ۲۰۱۴، ۴۲درصد نوزادان نامشروع آمریکا متعلق به مادران آمریکایی الأصل بوده اند و یک سومِ آنها زاده ی زنان مهاجر. با این وجود، شیوع حاملگی خارج از ازدواج در میان خود زنان مهاجر بسته به اینکه از کدام کشور مهاجرت کرده باشند بسیار متفاوت می شود(لینک مرتبط).برای مثال، تنها یک درصد از تازه مادران هندی الأصل مجرد هستند، حال آنکه در حدود یک سوم نوزادانی که از مادران اصالتاً هندوراسی متولد شده اند نامشروع می باشند.

سهم مادران آمریکایی از کار

سهم مادران در نیروی کار از ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۰ پیوسته افزایش داشته است و بعد از آن ثابت مانده است.امروزه اکثر مادران بیرون از خانه کار می کنند. در ۲۰۱۴ هفتاد درصدِ مادرانِ دارای فرزند زیر ۱۸ سال جزءِ نیروی کار بوده اند. این میزان در ۱۹۷۵ حدود ۴۷درصد بوده است. حقیقت این است که‌ مادران آمریکایی در چهل درصد خانواده های آمریکایی نان آور شماره یک خانواده هستند.در ۴۶درصد از خانوارهایی که دارای پدر و مادر هستند (نزدیک به نیمی از آنها)، والدین هردو به صورتِ تمام وقت کار می کنند. در ۱۹۷۰ این میزان ۳۱ درصد بوده است. معمولاً مادران شاغل بیش از پدران از سختیِ تعادل برقرار کردن میان کار و خانه‌داری می گویند (۶۰ درصد در مقابلِ ۵۲ درصد). در اکثرِ خانوارهایی که والدین هر دو به صورتِ تمام وقت بر سر کارند، والدین اظهار می کنند که وظایفِ خانه داریِ معینی بین دو طرف به طور مساوی تقسیم شده است. با این حال، نیمی از این والدین می گویند که در مدیریت زمانی و رفتاری فعالیتهای کودکان، مادر وقت بیشتری می گذارد.

مرخصی زایمان

مرخصی زایمان و نگهداری از نوزاد در میان مادران پردرآمد به طور میانگین دوبرابر شایعتر است.از میانِ والدینی که طیِ دو سال اخیر به علتِ تولد فرزند یا پذیرش فرزندخوانده مرخصی گرفته اند، به طورِ متوسط مادران ۱۱ هفته و پدران یک هفته مرخصی گرفته اند. در میانِ خود مادران آمریکایی هم این میزان مرخصی بسته به میزانِ درآمدشان متفاوت است. مادران پردرآمدتر (که درآمد خانوادگی شان ۷۵۰۰۰ دلار یا بالاتر است) به طور معمول نسبت به مادرانی که درآمدی زیر ۳۰۰۰۰ دلار دارند مدت طولانی تری مرخصی می گیرند (اولی ۱۲ هفته و دومی ۶ هفته، به طور میانه).در حدودِ نیمی (۵۳%) از مادرانِ مرخصی‌بگیر مدت زمانِ این مرخصی هایی که پس از زایمان یا فرزندپذیری به آنان تعلق گرفته را ناکافی می دانند، اما ۳۶ درصد هم آنها را کافی و مناسب دانسته اند. والدینِ مرخصی‌بگیر اکثراً (۶۰%) می گویند که این مرخصی ها تاثیری بر شغل یا حرفه‌شان نداشته است. با این حال، زنان دو برابر مردان (۲۵% در مقابل ۱۳%) از تاثیر منفی این مرخصی ها بر کارشان می گویند.

تجربه ی مادران بسته به سن فرزندانشان متفاوت است

اکثر قریب به اتفاق مادران (و پدران) تجربه ی مادری (یا پدری) را در هویت خود بسیار حائز اهمیت می دانند. به علاوه، حدود نود درصد مادرانی که فرزند زیر ۱۸ سال دارند تجربه ی مادر بودن را (دست کم در اکثر مواقع) رضایت‌بخش و لذت‌بخش می خوانند. مع هذا این احساس بسته به اینکه فرزندشان چند سال داشته باشد فرق می کند. مادرانی که بزرگترین فرزندشان نهایتاً ۵ ساله است بیش از مادرانی که کوچکترین فرزندشان ۱۳ تا ۱۷ سال دارد تجربه ی مادرانگی را در هر زمان لذت‌بخش می دانند (۵۴% در برابرِ ۴۱%).
سن فرزند بر تجربه مادرانگی تفاوت ایجاد می کند.

چنانچه نظر، سوال، پیشنهاد و یا انتقادی داشتید، می توانید در بخش نظرات در انتهای همین پست آن را با ما در میان بگذارید.

اگر مایل به دیدن دیگر مطالب سایت ازفرنگ هستید؛ پیشنهاد می کنیم تا از مطالب زیر بازدید کنید.

بازنشر از: وبسایت حقایق آمریکا

دیدگاه خود را در میان بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *